Jak sprawdzić czy oczyszczalnia ścieków działa prawidłowo? Badanie osadu czynnego - mini tester 01.03.2022

Jak sprawdzić czy oczyszczalnia ścieków działa prawidłowo? Badanie osadu czynnego - mini tester

Czy moja oczyszczalnia działa prawidłowo?


Test sedymentacyjny
- prosty sposób na zbadanie stanu oczyszczalni ścieków.

Wielu użytkowników przydomowych oczyszczalni boryka się z problemami prawidłowego oczyszczania ścieków. Aby nasza oczyszczalnia działała efektywnie warto regularnie przeprowadzać tzw. test sedymentacyjny, czyli sprawdzenie ilości i stanu osadu czynnego oraz badanie wartości pH. Samodzielna kontrola pracy biologicznej oczyszczalni ścieków nie jest ani droga ani skomplikowana - przeczytaj dzisiejszy artykuł i sprawdź jakie to proste!Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Większość biologicznych oczyszczalni ścieków składa się z osadnika wstępnego, bioreaktora oraz osadnika wtórnego. Pierwszym etapem jest oczyszczenie mechaniczne (ścieki surowe są kierowane do osadnika gnilnego, wstępnego), gdzie w procesie separacji i podczyszczania zostają poddane działaniu bakterii beztlenowych. Właściwe oczyszczalnie ścieków zachodzi w napowietrzanym bioreaktorze, w którym za część biologicznego rozkładu zanieczyszczeń są odpowiedzialne bakterie tlenowe (aeroby). W wyniku opadania cząstek o większej gęstości (sedymentacji) w zbiorniku tworzy się osad czynny.

Sedymentacja jest jednym z podstawowych i najprostszych procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków. Jest to proces, który polega na opadaniu zawiesiny cząstek ciała stałego w cieczy. Osad gromadzi się na dnie zbiornika, a następie oczyszczone ścieki są klarowane.

Tę metodę możemy wykorzystać do zbadania wielkości oraz kondycji osadu czynnego.


Jak sprawdzić, czy moja oczyszczalnia działa poprawnie?
Jak prawidłowo wykonać próbę osadu czynnego?


Do wykonania testu potrzebujemy:

 • naczynie (np. litrowy słoik lub dociążoną butelkę plastikową),
 • linkę (np. sznurek do zanurzenia pojemnika w oczyszczalni),
 • specjalny tester (zawierający pipetę, próbówkę, rękawiczki oraz książeczkę z paskami do pomiaru wartości pH).


Sposób przeprowadzenia próby osadu:

 • pobranie ścieku z komory napowietrzania - bioreaktora (po uprzednim włączeniu dmuchawy) do naczynia przymocowanego na linie - próbkę pobieramy z mniej więcej połowy głębokości zbiornika,
 • po wymieszaniu, przelanie 50ml zawiesiny do próbówki,
 • pozostawienie na płaskiej powierzchni, w miejscu zacienionym na ok. 30 minut (osad czynny zacznie sedymentować, czyli opadnie na dno).


Wyniki badania - ocena ilości osadu czynnego


Jakość osadu i oczyszczonej wody pościekowej ocenia się wzrokowo - jest to organoleptyczna ocena struktury, zapachu, koloru oraz wielkości zmieszanego osadu czynnego. Po 30 minutach powinna pojawić się wyraźna linia podziału między wyklarowaną wodą na górze próbówki, a wysedymentowanym osadem na dnie. Oddzielona woda powinna być przeźroczysta, bezwonna, nieposiadająca zawiesiny, a sam osad powinien posiadać strukturę kłaczkowatą (niezbitą).

Osad czynny o dobrych właściwościach sedymentacyjnych powinien mieścić się w granicach 15 ml - 35ml.

Wyższe wartości mogą wskazywać np. na tak zwane pęcznienie osadu (nadmierne tworzenie piany), które często mogą być wywołane przez bakterie nitkowate (artykuł). Z kolei mniejsze mogą świadczyć o niewystarczającym natlenieniu, małym obciążeniu ściekowym lub stosowaniu dużej ilości środków czyszczących na bazie chloru (biobójczych). Najczęściej w tym przypadku należy zwiększyć dawkowanie odpowiednich bakterii i zrezygnować z silnych środków czyszczących.

Badanie wartości pH - kontrola odczynu zawiesiny

Proces bioredukcji zachodzący w oczyszczalni biologicznej przebiega efektywnie w neutralnych warunkach kwasowo-zasadowych przy wartości pH ~7. Badanie poziomu pH przeprowadzamy przy pomocy specjalnego testera. Z pobranego ścieku pobieramy próbkę, którą następnie przenosimy na papierek lakmusowy. Wyniki porównujemy ze skalą barw z dołączonej książeczki.


KUP TESTER taniej


Dlaczego warto kontrolować pracę POŚ?


Rutynowe przeprowadzenie kontroli stanu oczyszczalni pozwoli nam ustalić przyczyny:

 • pojawiających się nieprzyjemnych zapachów,
 • nieprawidłowego przebiegu biologicznego oczyszczania ścieków,
 • zbyt częstego opróżniania zbiornika,
 • zmiany odczynu ścieków,
 • występowania piany w osadniku lub komorze napowietrzania.

Odpowiednie użytkowanie biologicznej oczyszczalni ścieków wymaga zapewnienia właściwych warunków dla wzrostu i rozwoju mikroflory bakteryjnej poprzez m.in.:

 • ograniczenie objętości jednokrotnego zrzutu ścieków,
 • stosowanie szczepionek bakteryjnych - specjalnych biopreparatów aktywujących i eksploatacyjnych,
 • wymianę domowych środków czyszczących na bezpieczne, ekologiczne zamienniki,
 • odpowiednie napowietrzenie złoża,

Jaki preparat zastosować do biologicznych oczyszczalni ścieków?


Poznaj polecane preparaty:
NeoBac Starter do biooczyszczalni
NeoBac Bio Station Aktywator do BIO oczyszczalni

Czytaj więcej o STARTER do BIO oczyszczalni