Jakie bakterie do oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem? Bakterie tlenowe i startery do bio oczyszczalni 17.09.2021

Jakie bakterie do oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem? Bakterie tlenowe i startery do bio oczyszczalni

Jakie bakterie do biologicznych oczyszczalni z napowietrzaniem? Różnice między tlenowym, a beztlenowym oczyszczaniem ścieków.Biologiczne oczyszczanie ścieków bazują na rozkładzie i mineralizacji nieczystości organicznych przez mikroorganizmy w warunkach tlenowych, beztlenowych oraz naprzemiennie, tlenowo-beztlenowych (w zależności od systemu oczyszczalni). Zawarte w ściekach, złożone substancje organiczne są „zjadane” przez odpowiednie bakterie i w ten sposób, w dużym uproszczeniu, rozkładane na proste związki chemiczne i wodę.

Pierwszym etapem procesu oczyszczania jest oczyszczanie wstępne w osadniku wstępny (osadniku gnilnym - sprawdź bakterie do osadników gnilnych). Początkowa obróbka ścieku polegającą na usunięciu największych zanieczyszczeń jest przeprowadzana poprzez procesy sedymentacji (opadania grawitacyjnego), flotacji oraz fermentacji. Na tym etapie zostają oddzielone większe zanieczyszczenia stałe, nieorganiczne, nierozpuszczalne w wodzie, które następnie redukowane są przez bakterie beztlenowe (anaeroby - beztlenowce) na dnie zbiornika.

Następnie, wstępnie podczyszczony ściek poddawany jest właściwemu procesowi oczyszczania w komorze tlenowej - bioreaktorze napowietrzanym.  We wszystkich typach oczyszczalni zachodzą procesy oczyszczania tlenowego i beztlenowego, natomiast inaczej są realizowane w oczyszczalniach biologicznych, a inaczej w oczyszczalniach drenażowych (doczyszczanie następuje w warunkach tlenowych w glebie) - sprawdź przykład tunelu rozsączającego ściek w glebie.

Niezależnie od tego, cel jest ten sam - zredukować związki materii organicznej i upłynnić osady ściekowe.


Na czym polegają różnice między tymi procesami oczyszczania ścieków?


Jak sama nazwa wskazuje oczyszczanie tlenowe, to proces, który zachodzi przy udziale bakterii tlenowych w obecności tlenu. Z kolei, podczas oczyszczania beztlenowego wszystkie procesy następują bez dostępu powietrza - głównie są to procesy biochemiczne fermentacji beztlenowej.

Oczyszczanie ścieków odbywa się dwuetapowo - początkowo jest to beztlenowe podczyszczenie, a następnie doczyszczenie wtórne z użyciem bakterii tlenowych.
W biologicznych oczyszczalniach proces oczyszczania beztlenowego odbywa się w osadniku wstępnym, a w oczyszczalniach drenażowych w osadniku gnilnym. Z kolei oczyszczanie tlenowe występuje w reaktorze biologicznym (biooczyszczalnia) lub w drenażu rozsączającym (oczyszczalnia gnilna z systemem drenażowym).

Obecność tlenu jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania przydomowej oczyszczalni, ponieważ dostęp tlenu ma bezpośredni wpływ na typy bakterii i innych mikroorganizmów, które bez tlenu nie mogłyby aktywnie wydzielać enzymów odpowiedzialnych za upłynnianie ścieków. Z tego powodu w tlenowym oczyszczaniu biorą udział aeroby, czyli mikroorganizmy wykorzystujące tlen w postaci cząsteczkowej do obróbki organicznych zanieczyszczeń, tzn. przekształcania ich na chemiczne związki proste. Dodatkowo. enzymatyczne procesy bioredukcji biomasy w obecności tlenu charakteryzują się znacznie większą dynamiką reakcyjną.

Odpowiednie natlenienie ścieku rzutuje bezpośrednio na właściwy wzrost i rozwój korzystnych bakterii saprofitycznych.
Zbyt rzadkie dostarczanie tlenu, lub jego brak w przypadku awarii urządzeń napowietrzających może skutkować obumieraniem kolonii bakterii, co wiąże się ze spadkiem wydajności przydomowej oczyszczalni.Czy jest sens stosować biopreparaty do oczyszczalni biologicznych?


Niektórzy producenci biooczyszczalni zapewniają, że oferowane przez nich przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają dodawania preparatów i zaszczepiania kultur bakteryjnych. Wynika to z faktu, ze błona biologiczna na złożu lub kłaczki w osadzie czynnym pojawiają się samoczynnie.
Natomiast wytworzenie odpowiednich bakterii wymaga wiedzy i czasu.

Może się okazać, ze ilość bakterii jest niewystarczająca ze względu na zbyt słabe rozwiniecie złoża biologicznego. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie dawki inicjującej - szczepionki w postaci aktywatora biologicznego (startera do oczyszczalni). Dedykowane preparaty bakteryjne w swoim składzie zawierają immobilizowane enzymy, które rozkładają białka, węglowodany, tłuszcze i inne substancje organiczne na małe cząstki i dokonują ich dalszego rozkładu oraz degradacji szkodliwych substancji. Warto zwrócić uwagę, iż dobry preparat do oczyszczalni biologicznej będzie w swoim składzie posiadał wyselekcjonowane kultury bakterii tlenowych zdolnych do wysokiej sekrecji (wydzielania zewnątrzkomórkowego) enzymów: proteolitycznych, celulolitycznych, lipolitycznych itp.


Zastosowanie preparatów rozruchowych zapewnia prawidłowe działanie przydomowej oczyszczalni i pozwala wydajnie rozkładać ścieki na bezpieczne dla środowiska substancje, takie jak woda, dwutlenek węgla i związki azotowe.

Należy pamiętać, ze instalacje biologiczne, z osadem czynnym są wrażliwe na wahania w objętości dostarczanych ścieków, a także na ich skład, który może ulec nadmiernemu rozcieńczeniu czystą wodą, czy dużą ilością detergentów. Dlatego nawet najlepsza biologiczna oczyszczalnia ścieków potrzebuje zastosowania odpowiednich preparatów, aby wznowić lub pobudzić procesy biologicznego rozkładu nieczystości.Jakie bakterie są najlepsze do oczyszczalni z napowietrzaniem?


W związku z tym, że działanie oczyszczalni biologicznej różni się od oczyszczalni drenażowych (osadników gnilnych), powinniśmy wybierać preparaty o innych parametrach - dedykowane startery do oczyszczalni biologicznych - start boostery.

Na rynku znajdziemy dwa rodzaje biopreparatów (starterów oraz preparatów eksploatacyjnych): do osadników gnilnych (szamba ekologiczne, oczyszczalnie drenażowe) oraz do oczyszczalni z napowietrzaniem.
Aktywator bakteryjny do oczyszczalni napowietrzanej powinien zawierać:

➔ wysoką dawkę enzymów litycznych wspierających redukcję związków organicznych
➔ najwyższe stężenie bakterii saprofitycznych, w tym kultury bakterii tlenowych – anaerobów
➔ odpowiednią pożywkę przeznaczoną dla mikroorganizmów rozwijających się w obecności tlenu
➔ specjalną kompozycję witamin i mikroelementów stymulujących rozwój kultur bakterii
➔ dodatek odtłuszczający – kultury bakterii lipolitycznych oraz enzymy – lipazy dla zabezpieczenia instalacji przed powstaniem zatorówNaturalny proces namnażania bakterii wymaga czasu, dlatego jeżeli nie zastosujemy odpowiednich preparatów rozruchowych, początkowo nasza oczyszczalnia będzie funkcjonowała mniej skutecznie - wiąże się do z okresem czasu wymaganym do namnożenia stabilnej mikroflory bakteryjnej.

Stosowanie preparatów biologicznych do oczyszczalni z napowietrzaniem pozwoli nie tylko na szybkie uruchomienie nowo zamontowanej oczyszczalni, ale także pomoże w odbudowie kultur bakteryjnych, które zostały zniszczone przez nadmiar silnych detergentów albo po dłuższej przerwie w dostarczaniu ścieków.


POLECANY PRZEZ NAS PREPARAT STARTOWY

Zalecanym starterem do oczyszczalni biologicznej jest NeoBac Bio-Stations START BOOSTER - obecnie najsilniejszy starter mikrobiologiczno-enzymatyczny dedykowany do oczyszczalni biologicznych.

Preparat zawiera kompozyt wyselekcjonowanych bakterii tlenowych oraz wysokie stężenie enzymów przyspieszających naturalne procesy biodegradacji. Dzięki bogatej zawartości substancji odżywczych pobudza namnażanie bakterii zwielokrotniając aktywność mikrobiologiczną zaraz po zastosowaniu preparatu.

Systematyczne stosowanie niewielkich dawek biopreparatów pozwoli na lepsze funkcjonowanie naszej oczyszczalni oraz sprawi, że będziemy mieć pewność, że zawsze mamy w niej odpowiednie kultury bakterii.

↓↓↓  KLIKNIJ BANNER I SPRAWDŹ PRODUKT  ↓↓↓

silny starter do oczyszczalni biologicznej