Jakie bakterie do oczyszczalni tlenowych? Jak działa oczyszczalnia biologiczna z napowietrzaniem? 30.01.2020

Jakie bakterie do oczyszczalni tlenowych? Jak działa oczyszczalnia biologiczna z napowietrzaniem?

Jaki biopreparat zastosować do przydomowej oczyszczalni biologicznej z bakteriami tlenowymi?


Na wstępie zapoznajmy się z przykładowym, uproszczonym modelem działania biologicznej oczyszczalni przydomowej.

Dobowy cykl pracy biologicznej oczyszczalni ścieków możemy podzielić na kilka prostych procesów zachodzących w różnych warunkach fizykochemicznych oraz w odseparowanych strefach (sekcjach lub odrębnych zbiornikach oczyszczalni).

POMIŃ TEKST - PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW


Pierwszym etapem procesu oczyszczania jest grawitacyjny spływ nieczystości do zbiornika wstępnego (w zależności od użytej technologii) zwanego osadnikiem gnilnym.
Początkowa obróbka ścieku polegającą na usunięciu największych zanieczyszczeń jest przeprowadzana poprzez procesy sedymentacji, flotacji oraz fermentacji (stąd nazwa zbiornik fermentacyjny – gnilny). Wszystkie trzy procesy skutkują upłynnieniem większych cząsteczek, rozpuszczeniem konglomeratów w obecności rozpuszczalnika – wody oraz biologicznym rozkładem nieczystości przeprowadzanym przez bakterie beztlenowce – anaeroby.W przypadku bardzo popularnych w Polsce oczyszczalni z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym wsparcie procesu oczyszczania biologicznego zapewniają standardowe aktywatory i biopreparaty bakteryjno-enzymatyczne bogate w bakterie beztlenowe. Sam proces oczyszczania biologicznego zachodzi jedynie w zbiorniku gnilnym oraz częściowo w systemie drenażowym.


oczyszczalnia biologiczna schemat

Kolejnym krokiem w procesie obróbki ścieków jest właściwe, biologiczne oczyszczanie ścieku w komorze tlenowej – bioreaktorze napowietrzanym. Pierwotnie podczyszczony ściek, bogaty w częściowo rozpuszczone, mniejsze zanieczyszczenia stanowi bogate źródło odżywcze dla znajdujących się w zbiorniku kolonii bakterii tlenowych, warunkowo tlenowych i względnie beztlenowych (aerobów, fakultatywnych tlenowców i beztlenowców).
Przy odpowiednim potencjale mikrobiologicznym, prawidłowo rozwinięta flora bakteryjna pozwala na efektywne utlenienie związków organicznych oraz ich mineralizację do związków prostych.

Dla intensyfikacji procesów bioredukcji ścieków niezbędne jest odpowiednie napowietrzanie zbiornika – kilka razy dziennie w krótkich cyklach. Źródło dostępnego tlenu stanowi praca dedykowanych DMUCHAW MEMBRANOWYCH tłoczących powietrze atmosferyczne do instalacji. Następnie bąbelki powietrza są uwalniane przez dedykowany napowietrzacz - dyfuzor rurowy lub talerzowy (w zależności od konstrukcji).
Odpowiednie natlenienie ścieku rzutuje bezpośrednio na właściwy wzrost i rozwój korzystnych bakterii saprofitycznych. Zbyt rzadkie dostarczanie tlenu, lub jego brak w przypadku awarii urządzeń może skutkować obumieraniem koloni bakterii i spadkiem wydajności przydomowej oczyszczalni.

Warto zwrócić uwagę na odpowiednie parametry samej dmuchawy membranowej – kompresora powietrza. Wydajność i sprawność urządzenia napowietrzającego w trakcie zwiększonego obciążenia pracy (ciśnienia) jest podstawowym kryterium wyboru obok takich właściwości jak żywotność i niska awaryjność oraz dostępność do tanich części zamiennych.

Polecamy dostępne w sklepie Aktywatory.pl profesjonalne dmuchawy membranowe japońskiej marki SECOH. Poza wzmocnioną konstrukcją i niskim poborem prądu kompresory posiadają wbudowane blokady chroniące membrany przed uszkodzeniem, wysoką jakością wykonania oraz długą żywotnością.Po procesie oczyszczania biologicznego może zaistnieć potrzeba odseparowania nadmiernie rozrośniętej, zbędnej masy czynnej. W oczyszczalniach biologicznych np. typu SBR recyrkulacja z powrotem do osadnika wstępnego następuje w wyniku pneumatycznego przenoszenia biomasy przez system rurek odprowadzających.


Trzeci etap stanowi oczyszczanie wtórne.
Podczyszczony w warunkach tlenowych ściek trafia z komory napowietrzanej do osadnika wtórnego (strefy wtórnego oczyszczania). W związku z brakiem napowietrzania i mieszania ścieku. Elementy stałe, w tym kultury bakterii wysedymentują do osadu czynnego na dno zbiornika wtórnego. Zalegający osad również ulega recyrkulacji do ponownego oczyszczania w osadniku wstępnym.

Koniec procesu oczyszczania rozpoczyna się po "odstaniu" podczyszczonego ścieku w zbiorniku wtórnym. Upłynniony ściek o odpowiednim stopniu oczyszczenia jest następnie przekazywane do np. poletka rozsączającego (systemu drenażowego) lub bezpośrednio do studni chłonnej, gdzie następuje jego ostateczne podczyszczenie i rozprowadzenie w glebie.

Wybieramy preparaty do zbiorników napowietrzanych.

Działanie oczyszczalni biologicznej z bioreaktorem różni się od standardowego schematu osadnik gnilny-drenaż. W związku z tym odpowiedni preparat wspierający procesy biooczyszczania ścieku powinien cechować się innymi parametrami.

Aktywator bakteryjny do oczyszczalni napowietrzanej zawiera:

  • wysoką dawkę enzymów litycznych wspierających redukcję związków organicznych
  • najwyższe stężenie bakterii saprofitycznych, w tym kultury bakterii tlenowych – anaerobów
  • odpowiednią pożywkę przeznaczoną dla mikroorganizmów rozwijających się w obecności tlenu
  • specjalną kompozycję witamin i mikroelementów stymulujących rozwój kultur bakterii
  • dodatek odtłuszczający – kultury bakterii lipolitycznych oraz enzymy – lipazy dla zabezpieczenia instalacji przed powstaniem zatorów

Najczęściej wybierane preparaty z bakteriami tlenowymi