Kategorie (rozwiń)

Najczęściej kupowane

Preparaty do oczek wodnych i stawów kąpielowych serii AKWESAN 23.02.2018

Preparaty do oczek wodnych i stawów kąpielowych serii AKWESAN

Prawidłowo prowadzone i zadbane oczko wodne stanowi ozdobę każdego ogrodu. Jest ono jednak bardzo wymagającym elementem pod względem pielęgnacji. Bardzo istotną rolę pod katem zachowania równowagi akwenu wodnego odgrywają preparaty mikrobiologiczne stanowiące formę swoistych inokulantów o ściśle ukierunkowanym działaniu. Procesy uruchamiane przez preparaty mikrobiologiczne zachodzą wolniej, ze względu na pewną bezwładność jednak ostatecznie przynoszą trwalsze efekty.

Zdjęcie 1 - przed aplikacją preparatów

Przed aplikacją preparatów

Preparaty serii AKWESAN stanowią skuteczną oraz ekologiczną i bezpieczną alternatywę dla powszechnie stosowanych a nie zawsze neutralnych dla środowiska wodnego substancji chemicznych. Na serię składają się trzy preparaty mikrobiologiczne:

AKWESAN Starter - to złożony preparat startowy przeznaczony do zastosowania we wkładach i strefach filtracyjnych. Zawiera zestaw pozyskanych z rodzimego środowiska naturalnego bakterii w bardzo wysokiej koncentracji, zdolnych do natychmiastowego uruchomienia procesów mikrobiologicznych w zespołach filtracyjnych. Uruchamiają naturalne procesy oczyszczania wody i poprawy jej parametrów fizyko-chemicznych. Inicjują i regulują przebieg cyklu azotowego z końcową jego redukcją w procesie denitryfikacji. Preparat należy stosować w trakcie startu zbiornika bądź każdorazowo po wymianie wody bądź czyszczeniu wkładów filtracyjnych. AKWESAN – kompleksowy preparat mikrobiologiczny o szerokim spektrum działania, zapobiega procesowi eutrofizacji zbiornika wodnego. Redukuje poziom chlorofilu a co za tym idzie poprawia przejrzystość wody. Redukuje populacje glonów i sinic. Zawarte w preparacie bakterie probiotyczne poprawiają kondycję występujących w akwenie zwierząt, często powodując zwiększenie ich populacji. Przeciwdziała akumulacji związków azotowych, przyczynia się do zachowania równowagi fosforowej.

AKWESAN GR - Preparat przewidziany do redukcji pokładów osadów dennych, które bardzo często są rezerwuarem silnie troficznych biogenów. Te z kolei w określonych warunkach (np. deficytu tlenowego) przechodzą w formy rozpuszczalne i uwalniane są do wody, przyczyniając się do silnych zakwitów spowodowanych lawinowym rozwojem glonów i sinic. Na skutek deficytu tlenowego dochodzi do zahamowania tlenowego rozkładu materii organicznej i nadmiernego przyrostu struktury osadów dennych. Procesy gnilne zachodzące w ich strukturach powodują dalszą degradację środowiska wodnego. Woda staje się mętna, zmienia barwę i zapach. Wobec powyższego bardzo ważnym jest zachowanie równowagi ekologicznej i stabilizacja procesów biologicznych przeciwdziałających nadmiernej eutrofizacji.

Zdjęcie 2 - po pierwszej aplikacji granulat

Po Pierwszej aplikacji (granulat)

Preparat AKWESAN GR posiada granulowaną formę co powoduje lepsze wnikanie preparatu w pokłady osadów dennych i szybsze uruchomienie procesów bioremediacji oraz szybką i właściwą adaptację kompozytu mikrobiologicznego. Zawarte w preparacie bakterie celulolityczne, lipolityczne i proteolityczne prowadzą rozkład materii organicznej zalegającej w pokładach osadów dennych. Bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne zamykają cykl azotowy z końcowym uwolnieniem do atmosfery. Preparat winien być stosowany wczesna wiosną (temperatura wody powyżej 8C) lub jesienią. W skrajnie trudnej sytuacji (otoczenie pól uprawnych, duży spływ miogenów, silne nasłonecznienie, duży opad liści itp.) preparat można stosować co 30 dni.

zdjęcie 3 - po drugiej aplikacji - granulat + proszek Akwesan

Po drugiej aplikacji (granulat plus proszek)